Gezinscoaching

Is de harmonie soms ver te zoeken en zijn er geregeld ruzies, teleurstellingen en frustraties in je gezin?

Wil je begrijpen waar het ‘ongewenste’ gedrag van je kind vandaan komt? En heb je behoefte aan meer handvatten hoe met het gedrag om te gaan?

Dan is gezinscoaching wellicht iets voor jouw gezin!

gezinscoaching

De gezinscoaching is gericht op het versterken van de verbinding tussen ouder en kind.

Samen onderzoeken we welke liefdevolle begeleidingswijze passend is bij de ouder die jij wilt zijn en die aansluit bij de behoefte van je kind.

"De kracht van zachtheid versterkt de verbinding"

Hoe ziet de coaching eruit?

De gesprekken vinden plaats aan je eigen keukentafel. Soms worden de gesprekken afgewisseld met gezinsgesprekken waarbij de kinderen ook aansluiten. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van de kinderen.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is de onderliggende behoefte achter het gedrag van je kind
  • Wat mag je kind nog leren
  • Welke begeleidingswijze sluit het beste aan bij de behoefte van je kind
  • Wat heb je als ouder nodig om de begeleidingswijze eigen te maken

kosten

Een coachsessie duurt 1 a 1,5 uur

Kosten gezinscoaching: € 67,- per sessie (incl. BTW en reiskosten)

De coachsessies vinden plaats bij het gezin thuis

Er is ook een combinatietraject mogelijk met de moederschapscoaching.
Dan hebben we de ene week gezinscoaching en de andere week moederschapscoaching

Totaalkosten: € 97,- voor 2 sessies (incl. BTW)

* Om te starten is om de twee weken sessies aanbevolen om het proces te bevorderen